Về chúng tôi

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TÀI ĐẠI LỢI là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế – Thi công xây dựng Dân dụng & Công nghiệp. Đến nay công ty đã Thiết kế – Thi công nhiều công trình  lớn, nhỏ với quy mô là doanh nghiệp và cá nhân, đặc biệt các...